Xây dựng đường dây 22 KV công trình cấp điện các xã vùng cao huyện Nam Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 08/05/2013 | 03:05 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định giao đất cho Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Nam Giang sử dụng để xây dựng móng trụ và trạm biến áp tuyến đường dây 22 KV công trình cấp điện các xã vùng cao huyện Nam Giang, tại xã La Dêê, huyện Nam Giang.

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">&nbsp; Cụ thể, giao 273 m<sup>2</sup>&nbsp;đất, gồm: 24 m<sup>2</sup>&nbsp;đất ở n&ocirc;ng th&ocirc;n; 120 m<sup>2</sup>&nbsp;đất c&acirc;y l&acirc;u năm; 39 m<sup>2</sup>&nbsp;đất trồng c&acirc;y h&agrave;ng năm; 69 m<sup>2</sup>&nbsp;đất rừng sản xuất v&agrave; 21 m<sup>2</sup>&nbsp;đất nu&ocirc;i trồng thủy sản do hộ gia đ&igrave;nh, c&aacute; nh&acirc;n sử dụng đ&atilde; được UBND huyện Nam Giang thu hồi tại c&aacute;c Quyết định từ số 2534 đến số 2569/QĐ-UBND ng&agrave;y 28/11/2012 v&agrave; Quyết định số 329/QĐ-UBND ng&agrave;y 05/4/2013 tại x&atilde; La D&ecirc;&ecirc;, huyện Nam Giang. &nbsp;Vị tr&iacute;, ranh giới thu hồi đất, giao đất được x&aacute;c định theo Tr&iacute;ch đo địa ch&iacute;nh từ tờ số 01 đến tờ số 07 bản đồ tr&iacute;ch đo địa ch&iacute;nh tỉ lệ 1/25.000 - c&ocirc;ng tr&igrave;nh: Tuyến đường d&acirc;y điện 22 KV, địa điểm: X&atilde; La D&ecirc;&ecirc;, huyện Nam Giang do Trung t&acirc;m Kỹ thuật T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Quảng Nam lập th&aacute;ng 10/2010, Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường duyệt ng&agrave;y 08/11/2010.</span></span></p>

Thúy Hằng ( Theo VPUBND QNA )

Lượt xem:  1,985

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa