Khung chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới"

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 15/07/2013 | 01:49 PM (GMT +7)
Khung chính sách an toàn môi trường và xã hội - Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới"

Lượt xem:  1,474

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa