Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang
Thứ 5, ngày 18/07/2013 | 09:52 AM (GMT +7)
Khu KTCK Nam Giang tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006 của Thủ tướng Chính Phủ. Từ đó đến nay tổng số vốn đầu tư hạ tầng từ nguồn hỗ trợ ngân sách TW là 67,7 tỷ đồng, tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu: san ủi mặt bằng, đường giao thông và hệ thống thoát nước, cấp nước, điện, nhà công vụ, trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu.

Ngoài nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hằng năm, ngân sách tỉnh cấp 22,5 tỷ đồng (trong đó bù trừ 9 tỷ đồng năm 2009 đã điều chuyển nguồn vốn Trung ương năm 2009). Nguồn vốn này chủ yếu tập trung đối ứng cho các công trình hạ tầng thiết yếu trên.

Với số vốn đầu tư còn hạn hẹp nhưng kết quả xây dựng và phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang trong thời gian qua đạt được một số mặt tích cực như: tạo thêm việc làm cho người lao động, đời sống người dân địa phương được nâng cao hơn so với trước, thu hút dân cư đến làm ăn, sinh sống, gắn bó với biên giới, thu nhập bình quân dân cư trong Khu Kinh tế cửa khẩu được cải thiện hơn; từng bước mở rộng quan hệ, giao lưu về nhiều mặt đồng thời củng cố tình hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam – Việt Nam và tỉnh SêKông – Lào.
 
Ngay từ khi thành lập tỉnh đã xác định nhiệm vụ chính của Khu KTCK là đầu tư hạ tầng làm nền tảng cho việc phát triển và thu hút đầu tư vào Khu KTCK. Tuy nhiên, đối với Quảng Nam trong thời gian qua nguồn vốn ngân sách rất hạn chế, địa bàn rộng lớn do đó nhu cầu đầu tư hạ tầng cho các địa phương và công tác xóa đói giảm nghèo cho vùng nông thôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tỉnh đã chiếm phần lớn nguồn ngân sách địa phương, do đó vốn đầu tư chính cho hạ tầng Khu KTCK thời gian qua là dựa vào nguồn vốn hỗ trợ ngân sách TW. Đây là một trong những thách thức rất lớn đối với việc phát triển của Khu KTCK Nam Giang giai đoạn vừa qua. Cho đến nay tổng vốn đầu tư hạ tầng từ nguồn NSTW và địa phương là 81,2 tỷ đồng, tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, tuy nhiên hệ thống các công trình hạ tầng thiết yếu vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh do nguồn vốn quá thấp so với nhu cầu đầu tư. Vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu so với mục tiêu đề ra trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư nhằm khai thác tiềm năng lợi thế và phát huy hiệu quả của Khu KTCK thì việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng là yếu tố quan trọng hàng đầu, UBND tỉnh kính đề nghị Trung ương quan tâm bố trí vốn để trả nợ các công trình đã hoàn thành và tiếp tục đầu tư các công trình đang triển khai; đề nghị Chính phủ, các Bộ Ngành TW nghiên cứu điều chỉnh Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 cho phù hợp với thực tiễn.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,476

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa