Thông báo Thỏa thuận địa điểm xây dựng Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và viên gỗ nén tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình
Thứ 4, ngày 25/09/2013 | 09:04 AM (GMT +7)
Xét đề nghị của UBND huyện Thăng Bình tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 31/5/2013, của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ MEGACAPITAL tại văn bản ghi ngày 29/5/2013 về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và viên gỗ nén tại xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình; UBND tỉnh thông báo:

Kiều Hưng - Theo TB số 328/TB-UBND

Lượt xem:  1,483

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa