Giới thiệu các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Thứ 7, ngày 17/01/2009 | 06:53 AM (GMT +7)

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NAM

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 84.510 / 812296 / 812295 / 812629. Fax: 84.510.859869

 

Lượt xem:  5,675

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.