Thu hồi đất, nợ thuế 5 doanh nghiệp tại huyện Phước Sơn
Thứ 4, ngày 23/10/2013 | 09:59 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn rà soát, kiểm tra lại việc sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của 5 đơn vị: Xí nghiệp Dịch vụ thương mại và Sản xuất nông lâm nghiệp Quảng Sơn, Hạt kiểm lâm Phước Sơn, Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ văn hóa Quảng Nam, và Khu Quản lý đường bộ V (2 địa điểm).

Trường hợp các đơn vị nêu trên vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, về thuế thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất ý kiến, báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đối với 3 đơn vị: Hạt Kiểm Lâm Phước Sơn; Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ văn hóa Quảng Nam, Khu Quản lý đường bộ V theo đề nghị của UBND huyện Phước Sơn đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Phước Sơn rà soát, kiểm tra và xử lý, thu hồi các khoản nợ tiền thuê đất của Xí nghiệp Dịch vụ thương mại và Sản xuất nông lâm nghiệp Quảng Sơn, Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ văn hóa Quảng Nam theo đúng quy định.

Linh Chi

Lượt xem:  1,323

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa