Báo cáo KT-XH 10 tháng năm 2010
Thứ hai, ngày 22/11/2010 | 06:51 AM (GMT +7)

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH
  UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xuất khẩu, giữ vững tăng trưởng kinh tế, bình ổn giá cả thị trường vào những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch; tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách năm 2011 và chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, đề án để trình HĐND tỉnh vào phiên họp cuối năm theo quy định, chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (khóa XX) sắp tới.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến của bão Megi, triển khai kịp thời các phương án phòng tránh, chủ động ứng phó khi bão vào đất liền; kiểm tra, rà soát và tập trung nhân công, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đang dở dang để tránh thiệt hại trong mùa mưa bão, nhất là các công trình thủy lợi, giao thông, đê kè…; 


Chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2010, chuẩn bị tốt kế hoạch và các điều kiện để triển khai sản xuất Đông-Xuân 2010-2011. Công bố hết dịch tai xanh ở huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch LMLM mới tái phát tại một số địa phương; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng từ các chương trình dự án, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2010.
 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án triển khai trên địa bàn; trực tiếp làm việc với các ngành và địa phương liên quan để tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, như dự án Cầu Hương An, Cầu Bà Rén, đường Nam Quảng Nam, đường ĐT 603-607 và một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh, các dự án vùng đông của tỉnh, dự án nạo vét luồng cảng Kỳ Hà – Tam Hiệp, dự án thủy điện Sông Tranh 2, đường dây 220KV sông Tranh 2-Tam Kỳ, các hạng mục công trình điện thuộc dự án OPEC II, dự án đầu tư khu hạ tầng sản xuất và kiểm định giống thủy sản tỉnh Quảng Nam…. Nghe và cho ý kiến về Quy hoạch vùng Đông của tỉnh; làm việc với huyện Quế Sơn và các ngành liên quan để giải quyết những tồn đọng, vướng mắc của Nhà máy đường trước đây để giao mặt bằng cho nhà đầu tư mới; làm việc với một số địa phương như Thăng Bình, Đại Lộc, Phú Ninh về tình hình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công tác xây dựng cơ bản….

 

 

Chỉ đạo việc rà soát các dự án đầu tư, thực hiện kiên quyết việc điều chuyển vốn các dự án không triển khai sang các dự án có nhu cầu vốn, đang thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản từ trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu, vốn ODA; tạm ứng vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2010 để phát huy hiệu quả sử dụng, những dự án có khả năng triển khai vào đầu năm 2011 để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

 

UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, động viên các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tận dụng tốt thời cơ, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị xuất khẩu, đẩy mạnh các hoạt động du lịch, quảng bá thương hiệu, nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế trong năm 2010 của tỉnh.

 

Chỉ đạo các ngành có liên quan, các công ty như: Lâm nghiệp Trà My, Lâm nghiệp Phước sơn, Nông trường Quyết Thắng, Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà – Chu Lai, Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Nam, Xuất nhập khẩu Quảng Nam, Thương mại Điện Bàn, Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Quảng Nam , Du lịch và Đầu tư Quảng Nam, Nông lâm sản Xuất khẩu P, Rao Quảng Nam…thuộc tỉnh quản lý, khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, để thực hiện các bước công việc chuyển đổi, cổ phần hóa Công ty theo đúng quy định, đúng tiến độ.

 

Chỉ đạo các địa phương thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc chuyên trách cấp huyện, thành phố và Ban Quản lý cấp xã; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định 800/QĐ-TT ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc tuyên truyền cổ động Đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, tham dự, tổ chức tốt các hoạt động và trao tặng “Đại Hồng Chung” của Quảng Nam cho thành phố Hà Nội. Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phát động và kêu gọi CBCCVC, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Trung bộ bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt vừa qua.

 

Triển khai thực hiện  cuộc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015; tổng kết 10 năm “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (2000-2010)”; tập trung chỉ đạo công tác phòng chống, dập dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh nguy hiểm; nghe và cho ý kiến về việc điều chỉnh phát thảo tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

 

Chỉ đạo BCH quân sự tỉnh, các địa phương đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn gọi quân nhân nhập ngũ năm 2010, chuẩn bị kế hoạch cho công tác tuyển quân năm 2011. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý việc khai thác tài nguyên khoáng sản, công tác an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

 

Trong tháng, UBND tỉnh đã tích cực làm việc với các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm, chiến lược và chuẩn bị cho kế hoạch năm 2011. Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để giải quyết những vướng mắc, tồn tại các công trình điện đầu tư trên địa bàn tỉnh; với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc về công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi…

 

            Để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ công tác tháng 10/2010, UBND tỉnh đã ban hành hơn 970 văn bản các loại; đã tiếp nhận và xử lý kịp thời ­­­­1.490 văn bản của Trung ương, các ngành và địa phương.

 
II. TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 10, 10 THÁNG NĂM 2010
 

            1. Về Kinh tế

 

1.1 Sản xuất công nghiệp &TTCN: giá trị sản xuất tháng 10/2010 đạt 910 tỷ đồng giảm gần 2% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng giá trị sản xuất công nghiệp và TTCN theo giá cố định trên địa bàn thực hiện đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 27,35% so với cùng kỳ 2009. Trong đó, kinh tế ngoài nhà nước chiếm gần 67% giá trị sản xuất toàn ngành và tốc độ tăng trưởng  đạt trên 33% so với cùng kỳ năm trước.

 

1.2. Về dịch vụ, du lịch, vận tải và  xuất nhập khẩu

 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trong tháng 10/2010 đạt 1.302 tỷ đồng, tăng 1,33% so với tháng trước và tăng 41,7% so với cùng kỳ 2009. Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ thực hiện đạt 11.530 tỷ đồng, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước.

 

Do điều kiện thời tiết trên địa bàn tỉnh không thuận lợi nên tổng lượng khách tham quan và lưu trú trên địa bàn giảm so với tháng trước (giảm 3,5%). Qua 10 tháng, tổng khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tình đạt 1,97 triệu lượt khách, tăng gần 9% so với cùng kỳ; doanh thu các hoạt động nhà hàng khách sạn đạt 2.463 tỷ đồng tăng gần 16% so với cùng kỳ.

 

Khối lượng hàng hóa vận chuyển 10 tháng đạt 5,4 triệu tấn và 397 triệu tấn. km, tăng trên 18,6% về tấn và 20,5% về tấn.km so với cùng kỳ. Tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng 10 tháng đạt 707 ngàn tấn, tăng 33% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hoạt động vận tải đạt 567 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ.

 

 Tổng kim ngạch ngoại thương trên địa bàn trong tháng 10 thực hiện đạt 71,5 triệu USD tăng 62,8% so với cùng kỳ. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 22 triệu USD giảm 6,3% so với tháng trước nhưng tăng 52,8% so với  cùng kỳ.

 

 Trong 10 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 211 triệu USD tăng hơn 18% so với  cùng kỳ bằng 72,7% KH. Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn trong 10 tháng  đạt 454 triệu USD, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó các doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu công nghiệp điện Nam – Điện Ngọc chiếm gần 88% tổng kim ngạch (400triệu USD).

 

Giá tiêu dùng trên địa bàn trong tháng 10 tiếp tục tăng mạnh (tăng 0,67 % so tháng trước, tăng 6,58% so với 30/12/2009 và tăng 8,41% so cùng kỳ năm 2009). Chỉ số giá vàng tháng 10/2010 tăng 7,96% so tháng trước, tăng 11,95% so với 30/12/2009 và tăng 38,6% so cùng kỳ. Chỉ số giá đôla Mỹ tăng 0,48% so tháng trước, tăng 1,56% so với 30/12/2009 và tăng 7,98% so cùng kỳ năm trước.

 

1.3. Về sản xuất nông nghiệp

 

Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa năm 2010 thực hiện trên 72.091 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa đạt 43.049 ha, tổng sản lượng lúa thu hoạch đạt 198.694 tấn tăng 11,7% so với vụ mùa năm trước trong đó năng suất lúa bình quân đạt khá  46,15 tạ/ha, tăng 6,4 tạ/ha so với cùng vụ năm trước (riêng lúa nước năng suất lúa bình quân đạt 51,2 tạ/ha, tăng 6,2 tạ/ha  so với cùng vụ năm 2009).

 

Trong nông nghiệp, ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn khi Dịch tai xanh ở lợn bùng phát trên địa bàn 35 xã, thị trấn thuộc 05 huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn Duy Xuyên với tổng số lợn bị bệnh là 41.483 con, số lợn chết và buộc phải tiêu hủy là 21.758 con. Đến nay đã công bố hết dịch tai xanh, tiếp tục triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin LMLM cho gia súc và H5N1 phòng cúm cho gia cầm.

 

Diện tích trồng rừng thực hiện được trên 65% kế hoạch, trong đó dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, trồng rừng kinh tế WB3 thực hiện gần 2.000 ha. Diện tích trồng rừng tập trung trong nhân dân trên 3.550 ha. Sản lượng khai thác gỗ 10 tháng đạt 170.000 m3, tăng 20.000m3 so với cùng kỳ năm 2009. Trong 10 tháng trên địa bàn cũng đã xảy ra 11 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị cháy là 91ha (trong đó 5ha là rừng tự nhiên).

 

Sản lượng khai thác thủy sản 10 tháng thực hiện trên 52.200 tấn, tăng 5% so với năm 2009. Sản lượng tôm nuôi vụ II ước thực hiện 5.970 tấn. Dự tính sản lượng tôm nuôi cả năm trên 7.780 tấn, năng xuất bình quân trên 43,68 tạ/ha, giảm 14,34 tạ/ha so với năm 2009.

 

 2. Tài chính - đầu tư

 

- Tính đến cuối tháng 10/2010, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện đạt 3.571 tỷ đồng, bằng 147,6% KH. Trong đó: thu nội địa 2.025 tỷ đồng, đạt 119%KH, gấp 1,52 lần so với cùng kỳ năm trước; thu xuất nhập khẩu 1.356tỷ đồng, bằng 301% KH, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước; thu để lại quản lý qua ngân sách đạt 190 tỷ đồng, bằng 70,26% KH. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 6.924 tỷ đồng, loại trừ số thu chuyển nguồn không có dự toán thì đạt 4.919 tỷ đồng, bằng 95,7% KH .

 

             - Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện đạt 4.437 tỷ đồng, bằng 86,34% dự toán năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó: chi đầu tư phát triển 1.793 tỷ đồng, nếu loại trừ chuyển nguồn thì đạt 980 tỷ đồng, bằng 64,4%KH; chi thường xuyên 2.603 tỷ đồng, bằng 81,8%KH.

 

- Khối lượng thực hiện đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 10/2010 ước đạt 248 tỷ đồng, bằng 98,8% so tháng trước và bằng 50% so cùng kỳ. Tính chung, 10 tháng đầu năm 2010, khối lượng thực hiện đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý đạt 2.794 tỷ đồng.

 

- Trong 10 tháng đầu năm đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho gần 570 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký: 3.500 tỷ đồng; cấp giấy phép đăng ký đầu tư cho 08 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 178 triệu USD. Nâng tổng số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến nay lên gần 4.450 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký: 20.000 tỷ đồng và 76 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 1,05 tỷ USD (chưa tính Dự án Bãi biển rồng với tổng vốn đăng ký là 4,15 tỷ USD). Lập thủ tục thu hồi 03 dự án không đảm bảo triển khai thuộc lĩnh vực du lịch (Quê Việt, Pegasus Fund I và Dự án Bãi biển Rồng ). Tính đến 30/9/2010 tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự đầu tư trực tiếp nước ngoài nước ngoài đạt 57,2 triệu USD tăng 30% so với cùng kỳ năm trước; các doanh nghiệp FDI thu nộp ngân sách đạt 10,3 triệu USD và giải quyết việc làm cho hơn 16 ngàn lao động.

 

- Tính đến 20/10/2010, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 8.420 tỷ đồng tăng 1,34 % so với cuối tháng 9/2010. Tổng dự nợ tín dụng đạt 14.935 tỷ đồng tăng 1,27% so với cuối tháng 9/2010; tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,35% trên tổng dư nợ trên địa bàn, giảm 38% so với cùng kỳ năm 2009.

 

3. Về xã hội

 

- Giáo dục đào tạo: đến nay, 18 huyện, thành phố đạt chuẩn về phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 100% xã phường thị trấn đạt chuẩn  về phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ; 238 xã đạt chuẩn về phổ cập giáo dục trung học cơ sở; hiện nay đã có 09 huyện, thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án phổ cập bậc trung học phổ thông. Trong năm học 2010-2011 toàn tỉnh có 755 trường (tăng 03 trường  so với năm trước), 11.220 lớp (tăng so với năm trước: 151 lớp) với 337.253 học sinh ở các cấp học (tăng so với năm trước: 5.465 học sinh), 269 trường ở cấp học mầm non đến THCS được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

 

- Y tế: Các ngành và các địa phương đã chủ động, khẩn trương thực hiện các biện pháp chòng chống dịch sốt xuất huyết, tính đến giữa tháng 10, trên địa bàn 11/18 huyện thành phố đã có 1.602 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đã phát hiện thêm 43 trường hợp nhiễm HIV nâng số nhiễm HIV lên 603 trường hợp, trong đó  chuyển sang AISD là 285 trường hợp, làm chết 247 trường hợp.

 

- Lao động thương binh và xã hội: sàn giao dịch việc làm lần thứ 5 năm 2010 đã được tổ chức, với 25 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động, nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.304 lao động; số lượt người đến tham gia sàn giao dịch việc làm: 456 người, 194 người đăng ký tìm việc làm, 149 lao động được doanh nghiệp phỏng vấn tại sàn. Trong tháng 10 đã có 15 lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc; thông qua nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm, đã giải ngân cho 120 dự án vay vốn với kinh phí gần 2,035 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 370 lao động; ban hành quyết định trợ cấp thất nghiệp 272 trường hợp.

 

Tiến độ giải quyết các chế độ ưu đãi người có công được tiếp tục đẩy nhanh,  đã xác nhận, thực hiện giải quyết chế độ cho trên 2.100 trường hợp

 

- Thông tin -  truyền thông: tính đến nay tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh đạt 1.160.538 thuê bao và tổng số điểm thuê bao Internet đạt 30.336 thuê bao. Mật độ điện thoại cố định đạt 12.7/100 dân ; Mật độ điện thoại di động đạt 64.0/100 dân; mật độ Internet đạt 8.0/100 dân

 

4. Công tác nội chính, quốc phòng và an ninh

 

Công tác tiếp công dân tại các đơn vị, địa phương được duy trì thường xuyên. Phòng tiếp dân thuộc Văn phòng UBND tỉnh duy trì tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, đã tiếp 10 lượt người/ 09 vụ việc. Tại Thanh tra tỉnh tiếp 05 lượt người/05 vụ khiếu nại. Qua tiếp dân đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật. Tháng 10/2010, UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 28 đơn khiếu nại (chủ yếu là ở lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng).

 

Trong tháng 10/2010, ngành Thanh tra tiếp tục hoàn thành các Báo cáo kết quả thanh tra và triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Giang và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Trà My.

 

Về An toàn giao thông: Trong tháng 10/2010, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 27 người chết, 29 người bị thương, làm hỏng 4 ô tô, 33 mô tô, thiệt hại khoảng 139 triệu đồng. So với tháng 9 tai nạn giao thông đường bộ tăng 04 vụ, tăng 12 người chết, giảm 11 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2009 số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng 20 vụ, số người chết tăng 13 người và số người bị thương tăng 21 người.

 
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
 
2 THÁNG CUỐI NĂM 2010
 

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2010 của tỉnh, trong 2 tháng cuối năm 2010, UBND tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

 

            1. Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển KTXH 10 tháng năm 2010, tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra để có giải pháp tích cực, tập trung sức thực hiện quyết liệt và đồng bộ hơn nữa với tinh thần khẩn trương, thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010.  Trong đó tăng cường quản lý thị trường, giá cả những tháng cuối năm, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xuất khẩu; đẩy mạnh quảng bá, tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút khách du lịch quốc tế và trong nước đến với Quảng Nam, giữ vững mức tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ.

 

2. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để ứng phó kịp thời, chú ý các vùng ven sông, suối, vùng ngập sâu, vùng nguy cơ sạt lở đất, chú trọng phương án di dời dân các vùng nguy hiểm; bảo vệ an toàn các hồ chứa, đê, kè; chuẩn bị tốt phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu, lương thực trong mùa mưa.

 

3. Tổng kết, đánh giá sản xuất nông nghiệp năm 2010; triển khai kế hoạch sản xuất 2011, vụ sản xuất Đông-Xuân 2010-2011 đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ. Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tai xanh, lỡ mồm long móng trên đàn gia súc; công tác quản lý bảo vệ rừng, hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2010. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc.

 

4. Tranh thủ khi thời tiết thuận lợi tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng các công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng; thực hiện nghiêm việc chuyển nguồn vốn, tạm ứng nguồn vốn 2011 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện tốt việc giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2010, chú ý giải ngân nhanh nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (kéo dài); báo cáo quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng quy định; hoàn trả vốn tạm ứng từ ngân sách.

 

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện  giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án Cầu Hương An, đường Trà My-Sông Trường, đường ĐT 603-607, các dự án vùng đông Duy Xuyên-Thăng Bình, công trình thủy điện Sông Tranh 2, dự án nạo vét luồng cảng Kỳ Hà và một số công trình khác về giao thông, điện trên địa bàn tỉnh…;  Khẩn trương lập phương án giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư trình cấp thẩm quyền phê duyệt các dự án Cầu Bà Rén, đường cao tốc Đà Nẵng -Quảng Ngãi đoạn qua địa phận Quảng Nam.

 

6. Thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 2010-2011; tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Triển khai thực hiện hiệu quả “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2010” (10/11-10/12/2010); thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, các loại bệnh thường xảy ra trong mùa đông. Thực hiện tốt công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2010 trên địa bàn tỉnh, tiếp tục giải quyết những tồn đọng, vướng mắc về chính sách đối với người có công; chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo.

 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2010. Triển khai kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền phổ biến các văn bản Luật mới ban hành. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 

8. Đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; phòng chống các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý địa bàn, công tác đảm bảo an toàn giao thông; phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010. Có kế hoạch chuẩn bị cho công tác tuyển quân đợt I năm 2011.

 

            9. Chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh khóa VII và hội nghị Tỉnh Ủy lần thứ 3 (khóa XX) vào đầu tháng 12/2010; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện quy chế làm việc, chế độ họp, chương trình công tác năm 2010. Xây dựng chương trình công tác năm 2011; giao kế hoạch kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 cho sở, ngành, địa phương sau khi HĐND tỉnh thông qua.           

 


 

Trên đây là báo cáo chỉ đạo điều hành, tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2010 của UBND tỉnh, các ngành và địa phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. 

 

 

(Nguồn: Báo cáo 150/BC-UBND)

Lượt xem:  3,974

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa