Hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, giải quyết việc làm cho trẻ em khiếm thính
Thứ hai, ngày 14/05/2018 | 08:32 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án “Hỗ trợ trẻ em khiếm thính hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp và giải quyết việc làm trong tương lai” do Tổ chức Hearing and Beyond in Vietnam (HAB) tài trợ.

Theo kế hoạch, Dự án được triển khai từ tháng 5/2018-5/2021, với tổng kinh phí 4,511 tỷ đồng. Mục tiêu hướng tới của Dự án là giúp đỡ trẻ em khiếm thính (từ 02 tuổi trở lên) được tiếp cận chương trình giáo dục đặc biệt như: giúp trẻ em khiếm thính hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp và giải quyết việc làm trong tương lai…

UBND tỉnh giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chịu trách nhiệm với tổ chức HAB, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết triển khai dự án; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh thực hiện dự án theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì, tổng hợp tình hình tiếp nhận, quản lý các khoản viện trợ trên địa bàn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  162

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.