Triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Thứ 6, ngày 25/05/2018 | 09:52 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2477/UBND-KGVX ngày 15/5/2018 về việc triển khai thực hiện
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam và các địa phương tuyên truyền, phố biến các nội dung của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại cộng đồng để các doanh nghiệp và người dân hiểu, thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức tiếp nhận (qua Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh) và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tiếp tục thực hiện theo phân công, phân cấp được quy định tại Chương V, Điều 36 Chương XII Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh quy định việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các quy định hiện hành.

Phượng Hồng

Lượt xem:  403

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :
.