Quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, ngày 28/05/2018 | 09:23 AM (GMT +7)
Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quy định) vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018.
 

Quy định này gồm 4 chương và 18 điều, trong đó quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Đối tượng được tham gia đấu giá và không được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất; Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất; Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất; Xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, cơ quan Thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng Quy định ban hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì các địa phương, đơn vị có văn bản phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2018 và thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

 

Linh Chi

Lượt xem:  1,093

Tin đã đưa