Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 30/05/2018 | 10:37 AM (GMT +7)
Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang nằm về phía Tây tỉnh Quảng Nam thuộc hai xã ChàVàll và LaDêê huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trong đó: xã LaDêê có 10 thôn; xã ChàVàll có 06 thôn. Phía Lào là huyện Đắc Chưng tỉnh Sê Kông. Tổng hợp diện tích tự nhiên là 31.060 ha, trong đó có 15.360 ha thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

Căn cứ theo Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 24/3/2009 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Khu KTCK Nam Giang bao gồm 02 xã Chàl Val và La Dêê thuộc huyện Nam Giang với tổng diện tích tự nhiên là 31.060 ha.
- Hướng phát triển gắn liền với tuyến quốc lộ 14D, là trục trung tâm nối Khu KTCK với các đầu mối giao thông khác của khu vực.
- Không gian xây dựng được chia làm 03 Khu chính:
+ Tiểu khu I: gắn với Khu vực cửa khẩu Nam Giang, diện tích khoảng 30 ha. Chức năng chủ yếu là khu kiểm soát và khu thương mại dịch vụ.
+ Tiểu khu II: Tại Khu vực xã Chàl Vàl, quy mô khoảng 630 ha. Chức năng chính bao gồm: Khu đô thị, các khu phi thuế quan, Khu công nghiệp, các trung tâm Thương mại, hành chính công cộng, các cụm dân cư nông thôn…
+ Tiểu khu III: Bố trí tại Khu vực xã La Dêê, diện tích khoảng 56 ha. Chức năng chính là Trung tâm hành chính công cộng, các khu ở, thương mại dịch vụ, các cụm dân cư nông thôn. Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang có các điểm dân cư nông thôn được phát triển từ các thôn của La Dêê diện tích khoảng 50ha và các thôn của xã Chàl Vàl quy mô khoảng 20ha.

Lượt xem:  1,999

Tin đã đưa