Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Duy trì, chăm sóc cây xanh tại Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Thứ 6, ngày 01/06/2018 | 09:17 AM (GMT +7)
Gói thầu Duy trì, chăm sóc cây xanh tại Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh) với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 và giao Ban Quản lý quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng. UBND tỉnh giao Ban Quản lý quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng chịu trách nhiệm phê duyệt phê duyệt yêu cầu, tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem chi tiết Kế hoạch đấu thầu tại đây

 

Linh Chi

Lượt xem:  843

Tin đã đưa