Kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Quảng Nam
Thứ 6, ngày 01/06/2018 | 09:23 AM (GMT +7)
Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Nhi Quảng Nam với tổng kinh phí 1,34 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 và giao Bệnh viện Nhi Quảng Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.     

UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện Nhi Quảng Nam chịu trách nhiệm phê duyệt yêu cầu kỹ thuật, cấu hình, xuất xứ thiết bị; lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem chi tiết Kế hoạch đấu thầu tại đây

 

Linh Chi

Lượt xem:  2,180

Tin đã đưa