Tổ chức đấu thầu mua sắm máy dò ngang khai thác thủy sản xa bờ
Thứ 6, ngày 01/06/2018 | 09:26 AM (GMT +7)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dò ngang khai thác thủy sản xa bờ vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 và giao Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu có tổng kinh phí 260 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5-6/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.     

UBND tỉnh yêu cầu do Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam chịu trách nhiệm phê duyệt yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ thiết bị mua sắm; lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem chi tiết Kế hoạch đấu thầu tại đây

 

Linh Chi

Lượt xem:  629

Tin đã đưa