Tổ chức đấu thầu mua sắm trang thiết bị giảng dạy cho Trường CĐ Y tế Quảng Nam
Thứ 6, ngày 01/06/2018 | 09:28 AM (GMT +7)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị giảng dạy cho Trường CĐ Y tế Quảng Nam vừa được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 và giao Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu có tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi, nhà thầu có thể tham gia 1 hoặc nhiều danh mục trong gói thầu. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.     

UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chịu trách nhiệm phê duyệt yêu cầu kỹ thuật, cấu hình, xuất xứ các trang thiết bị, phụ kiện mua sắm; lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện mua sắm và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem chi tiết Kế hoạch đấu thầu tại đây

 

Linh Chi

Lượt xem:  809

Tin đã đưa