Tăng cường công tác bảo vệ môi trường của Khu đô thị số 9, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
Thứ 3, ngày 05/06/2018 | 02:25 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Khu Đô thị số 9 theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 272/TB-STNMT ngày 24/4/2018.

Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải chợ Điện Ngọc và toàn Khu đô thị số 9; quản lý tốt nhà chứa rác thải chợ Điện Ngọc và nghiên cứu di dời đến vị trí mới thích hợp; đồng thời phải có phương án quản lý rác thải của Khu đô thị số 9.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn và UBND phường Điện Ngọc theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Khu Đô thị số 9; xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xem xét, thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Khu Đô thị số 9 và phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn theo dõi, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Khu Đô thị số 9 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Phượng Hồng

Lượt xem:  724

Tin đã đưa