Bàn giải pháp thúc đẩy các dự án xử lý rác thải tập trung
Thứ 6, ngày 08/06/2018 | 03:35 PM (GMT +7)
Sáng ngày 8/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì cuộc họp với Sở Tài nguyên & Môi trường, các Sở, Ban, ngành liên quan để bàn các giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 dự án về xử lý rác thải tập trung, gồm: Khu xử lý rác thải Đại Hiệp, Đại Lộc; Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa, Đại Lộc; Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Quế Cường, Quế Sơn; Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, Núi Thành.

Trong đó, Khu xử lý rác thải Đại Hiệp, Đại Lộc có diện tích 11,2 ha, xử lý rác thải cho các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn. Trong năm 2017 đã tiếp nhận xử lý khoảng 209 tấn rác thải/ngày. Hiện nay, Khu xử lý rác thải này đang trong tình trạng quá tải, đã tiến hành đóng hộc rác số 1 có diện tích 2,19 ha, hộc rác số 2 hiện đang xử lý rác và sắp đầy. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã cho phép gia hạn hoạt động đến 31/12/2018 để thực hiện xây dựng Lò đốt rác thải Đại Nghĩa. Tuy nhiên, do vướng các thủ tục đầu tư theo hình thức PPP nên dự án này không thể hoàn thành trước thời hạn đã định.

Dự án Lò đốt rác thải sinh hoạt xã Quế Cường, Quế Sơn, theo kế hoạch được triển khai từ năm 2016 đến năm 2018. Tuy nhiên, đến nay, Dự án vẫn chưa thể tổ chức thi công xây dựng do một bộ phận nhân dân chưa đồng thuận.

Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, Núi Thành có tổng diện tích 22,35 ha với 2 hộc chôn lấp rác, tổng dung tích 2.760.000 m3, đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2012; xử lý rác thải cho khu vực thành phố Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Thăng Bình. Năm 2017 đã tiếp nhận xử lý khoảng 250 tấn/ngày.

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan đã cùng tập trung thảo luận một số vấn đề về quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, phân vùng rác rác thải; lựa chọn phương thức đầu tư, thu hút doanh nghiệp tham gia; chuyển đổi công nghệ từ chôn lấp sang xử lý đốt;…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đề nghị các Sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thảo luận, nghiên cứu và tham mưu các giải pháp thúc đẩy các dự án xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh. Trong đó lưu ý một số vấn đề như: Quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung pháp đảm bảo tính kịp thời, khả thi, có tầm nhìn; có thể tham khảo, nghiên cứu học hỏi các mô hình ở tỉnh bạn. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh các dự án khu xử lý rác thải tại Đại Nghĩa, Quế Cường, Tam Xuân để sớm đi vào hoạt động. Song song với đó, áp dụng công nghệ xử lý rác tiên tiến,  dừng công nghệ chôn lấp chuyển sang công nghệ đốt. Thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các dự án xử lý rác thải.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh thêm: Xử lý rác thải là vấn đề trọng tâm, cấp bách hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường, chất lượng sống của người dân. Do vậy, các Sở, ngành liên quan và các địa phương cần tập trung chú trọng về công tác xử lý rác thải, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu; cần thiết có quy hoạch rác thải riêng cho từng địa phương, đảm bảo tính vĩ mô phù hợp với quy hoạch chung của đơn vị theo từng giai đoạn; khi tiến hành các dự án khu xử lý rác thải tập trung cần có sự đồng thuận, thống nhất cao của người dân…

Thúy Hằng

Lượt xem:  735

Tin đã đưa