Hơn 8,5 tỷ đồng thực hiện Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" tại Quảng Nam
Thứ 3, ngày 12/06/2018 | 09:42 AM (GMT +7)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" do Quỹ Khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ – UBND ngày 06/06/2018.

Dự án có tổng kinh phí thực hiện hơn 8,5 tỷ đồng, gồm 2 gói thầu: trồng rừng (kinh phí hơn 8,4 tỷ đồng) và mua sắm hàng hóa (hơn 82 triệu đồng). Phương thức đấu thầu rộng rãi, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2018.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (chủ dự án thành phần tại tỉnh) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ.

Xem chi tiết Kế hoạch đấu thầu tại đây

 

Linh Chi

Lượt xem:  636

Tin đã đưa