Đấu thầu mua sắm và lắp đặt máy tính, bàn ghế cho 20 điểm Bưu điện văn hóa xã
Thứ 3, ngày 19/06/2018 | 02:39 PM (GMT +7)
Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1895 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm và lắp đặt máy tính, bàn ghế cho 20 điểm Bưu điện văn hóa xã.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tổ chức đấu thầu. Gói thầu có giá 340 triệu đồng, gồm 40 bộ máy tính và 40 bộ bàn ghế. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6-7/2018.         

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phê duyệt yêu cầu kỹ thuật, quy cách, xuất xứ máy tính, bàn ghế; lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản của Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo quy định.

 

Thúy Hằng

Lượt xem:  882

Tin đã đưa