Đấu thầu mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động cho nhà văn hóa thôn, xã
Thứ 3, ngày 19/06/2018 | 02:44 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1894 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động cho nhà văn hóa thôn, xã; cụ thể như sau:

Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện hoạt động cho nhà văn hóa thôn, xã. Giá gói thầu: 706.200.000 đồng (Bảy trăm lẻ sáu triệu, hai trăm ngàn đồng). Giá gói thầu đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành tại các nhà văn hóa thôn, xã.

Cơ quan tổ chức đấu thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2018.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phê duyệt yêu cầu kỹ thuật, quy cách, xuất xứ các trang thiết bị, phương tiện mua sắm; lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu; triển khai thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu mua sắm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo quy định.

Mai Chi

Lượt xem:  941

Tin đã đưa