uct
Đình Sơn Phong
Đình Sơn Phong
Thứ 4, ngày 27/06/2018 | 03:01 PM (GMT +7)
Di tích đình Sơn Phong tọa lạc tại số 350 đường Nguyễn Duy Hiệu, thuộc địa phận phường Sơn Phong là di tích có giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cộng nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1985.

Đình do các hiệp thợ địa phương xây dựng và nhiều đời hiệp thợ sau tu bổ tôn tạo dùng làm nơi thờ Thần Hoàng, các vị thần sông nước, trong đó chủ thần là bà Đại Càn, bà Thiên - Y - A - Na.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA HỘI AN

Lượt xem:  378

Tin đã đưa
.