Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy
Thứ 6, ngày 29/06/2018 | 02:15 PM (GMT +7)
Thực hiện Kế hoạch số 3003/KH-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”, Văn phòng HĐND tỉnh vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện tại đơn vị.

Mục đích nhằm hưởng ứng tháng hành động Phòng, chống ma túy năm 2018, Ngày Quốc tế PCMT và Ngày toàn dân PCMT 26/6; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trong đơn vị và từng cán bộ, công chức, người lao động.

Theo kế hoạch, nội dung tập trung triển khai, gồm: tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy; Luật phòng chống ma túy và các văn bản liên quan; tuyên truyền về tấm gương tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh Phòng chống ma túy… thông qua nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể, các phòng thuộc Văn phòng thông qua các buổi sinh hoạt, hoặc tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa nhằm thu hút đoàn viên hưởng ứng, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, công chức phải tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phong cách theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu đạt cơ quan văn hóa.

 

Phượng Hồng

Lượt xem:  142

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.