Quảng Nam: Yêu cầu các nhà máy, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng chứng minh nguồn nguyên liệu hợp pháp
Thứ 6, ngày 06/07/2018 | 03:16 PM (GMT +7)
Để đảm bảo điều kiện sản xuất vật liệu xây dựng ổn định trong thời gian đến, ngày 2/7, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Đến 30/6/2019, tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh phải chứng minh được nguồn nguyên liệu hợp pháp phục vụ cho việc sản xuất
 

Theo đó, đến ngày 30/6/2019, tất cả các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh phải chứng minh được nguồn nguyên liệu hợp pháp phục vụ cho việc sản xuất ổn định, lâu dài. Nghiêm cấm các nhà máy, cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh hợp đồng mua bán nguyên liệu từ các đơn vị không có giấy phép khai thác hoặc có giấy phép khai thác nhưng không đủ trữ lượng và từ các đơn vị cung cấp có nguồn nguyên liệu xuất xứ không rõ ràng.

Riêng đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất gạch đất sét nung phải khẩn trương nghiên cứu, khảo sát các mỏ đất sét gạch, ngói đã được quy hoạch và nộp hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức đấu giá; sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp phép làm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. Đến ngày 30/6/2019, các đơn vị không cung cấp được hồ sơ pháp lý về nguồn nguyên liệu đất sét hoặc các hợp đồng mua bán, cung cấp nguyên liệu hợp pháp thì bắt buộc dừng hoạt động, không xem xét gia hạn.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra đối với 67 nhà máy, cơ sở sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ cơ sở phải chứng minh được nguồn nguyên liệu hợp pháp phục vụ cho sản xuất.

Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra thẩm quyền, chế tài xử lý hành vi vi phạm hành chính về chế biến khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp đối với các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng có vi phạm theo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định tại Thông báo số 04/TB-UBND ngày 08/01/2018 và Công văn số 591/UBND-KTN ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khi tham mưu UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án sản xuất gạch đất sét nung, lưu ý vị trí đặt các nhà máy, cơ sở sản xuất phải gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu đã được phê duyệt, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất VLXD phải chứng minh được nguồn nguyên liệu hợp pháp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, tạo điều kiện cho 35 nhà máy sản xuất gạch đất sét nung lập thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ theo đúng quy định; đồng thời phối hợp với Cục Thuế tỉnh kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 06 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức, cá nhân đảm bảo năng lực về vốn, công nghệ, thiết bị theo quy định của pháp luật để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất sét nằm trong quy hoạch đã được UBND tỉnh ủy quyền tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 27/5/2016.

 

Linh Chi

Lượt xem:  559

Tin đã đưa