Hội thảo khoa học thông qua bản thảo lịch sử MTTQ VN tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015
Thứ hai, ngày 09/07/2018 | 10:06 AM (GMT +7)
Sáng nay 9/7, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo khoa học thông qua bản thảo lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015. Đồng chí Võ Xuân Ca, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội thảo.

Trước đó, vào tháng 1, sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp bằng văn bản cũng như đóng góp trực tiếp tại Hội nghị góp ý đề cương chi tiết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành xác minh, trao đổi với một số nhân chứng, hoàn thiện bản thảo được trình bày tại hội thảo hôm nay.

Bản thảo gồm có 8 chương, trong mỗi chương có mục và các tiểu mục cụ thể. Nội dung bám sát các chủ trương lớn của Trung ương, tỉnh, trên cơ sở đó đề cập đến những hoạt động mang tính nổi bật của MTTQ Việt Nam tỉnh trong mỗi giai đoạn lịch sử. Qua đó làm rõ vai trò, vị trí, đóng góp của MTTQ VN tỉnh trong mỗi chặng đường phát triển của lịch sử đất Quảng. Đồng thời, nội dung tập sách cũng bám sát tính chất liên minh chính trị rộng rãi, tự nguyện của các tầng lớp, giai cấp, tôn giáo, cộng đồng dân tộc, các cá nhân… xung quanh MTTQ, để thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia góp ý, thảo luận, bổ sung làm rõ hơn những nội dung của bản thảo lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930-2015. MTTTQ VN tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, biên soạn tập sách./. 

Thùy Dung

Lượt xem:  173

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.