Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm
Thứ 4, ngày 11/07/2018 | 08:52 AM (GMT +7)
Với sự vào cuộc quyết liệt đối với công tác cải cách hành chính (CCHC), chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 đã có những chuyển biến tích cực và thu được những kết quả khả quan.

Tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tại Trung tâm hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh đã tiếp nhận 27.300 hồ sơ và đã giải quyết 25.225 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm. Ngoài ra, thành phố Tam Kỳ, Hội An và thị xã Điện Bàn đã đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Hành chính công theo đúng Đề án được UBND tỉnh phê duyệt.

Một số mô hình, sáng kiến CCHC tiếp tục được duy trì, phát huy như: mô hình “3 trong 1”  khi giải quyết đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện tại bưu cục trung tâm huyện, thị xã, thành phố nơi người dân đang cư trú (chỉ mất 15 phút khai hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được chuyển đến tay người dân); việc triển khai chuyển phát nhanh kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tiếp tục đem lại hiệu quả tích cực, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời giảm áp lực cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị có số lượng hồ sơ giao dịch lớn.

Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn tồn tại một số hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ như: Các sở, ngành chưa kịp thời xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực đầu tư, đất đai, lao động, thương binh và xã hội; việc ban hành Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh còn chậm, ảnh hướng đến việc triển khai, kết nối các hệ thống phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh...

Để hoàn thành tốt Kế hoạch CCHC năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Đề án tinh giản biên chế các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất về hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC; Xây dựng hệ thống CNTT dùng chung, đồng bộ, thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra CCHC tại các Sở, ngành, địa phương, chú trọng kiểm tra việc giải quyết TTHC ở các ngành, lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân, doanh nghiệp; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả thực hiện./.

Linh Chi

Lượt xem:  247

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.