Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Thứ hai, ngày 16/07/2018 | 02:22 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.


Ảnh minh họa.

Trong đó, yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; chủ trương của Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quy định của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015; Đề án quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã dược UBND tỉnh phê duyệt; …Bảo đảm gắn các hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng với công tác bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về công tác bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; trường hợp vượt thảm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý.

Công an tỉnh tăng cường biện pháp nghiệp vụ, phát hiện các hành vi cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đề xuất xử lý theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, Ban, ngành tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Xử lý nghiêm khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ được cấp phép xây dựng khi có đầy đủ hồ sơ, thủ tục về môi trường. Trường hợp phát hiện sai phạm phải yêu cầu tháo dỡ các công trình, xử lý hành vi vi phạm đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý, nếu phát hiện sai phạm trong lĩnh vực công tác bảo vệ môi trường phải xử lý ngay, vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh để xử lý kịp thời./.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,900

Tin đã đưa