Hơn 5,5 tỷ đồng giáo dục giới tính cho trẻ mầm non miền núi
Thứ 5, ngày 19/07/2018 | 08:25 AM (GMT +7)
Dự án “Giáo dục mầm non quan tâm đến giới” do Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật Flamant (VVOB) tài trợ với tổng kinh phí thực hiện hơn 5,5 tỷ đồng vừa được UBND quyết định phê duyệt và giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ dự án.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2021 tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam (gồm: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà  My).

Trẻ em từ 3-5 tuổi trong vùng dự án sẽ được trải nghiệm giáo dục mầm non quan tâm đến giới thông qua các hoạt động vui chơi tại nhà trường và gia đình, góp phần vào việc phát triển nhận dạng giới tích cực, xây dựng các mối quan hệ và sự tự tôn ở trẻ, giúp trẻ có cuộc sống lành mạnh và vui vẻ, phòng tránh bạo lực giới.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm phối hợp với nhà tài trợ và các địa phương nêu trên xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết; thực hiện đúng các quy định nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, UBND tỉnh và các ngành chức năng theo quy định.

Linh Chi

Lượt xem:  464

Tin đã đưa
Xem theo ngày :