Đấu thầu cung ứng hoá chất, vật tư y tế tiêu hao sử dụng tại các cơ sở y tế công lập
Thứ 5, ngày 19/07/2018 | 08:56 AM (GMT +7)
Gói thầu “Cung ứng hoá chất, vật tư y tế tiêu hao 06 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2019 sử dụng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Nam” với tổng kinh phí thực hiện hơn 125 tỷ đồng vừa được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2138/QĐ–UBND ngày 13/7/2018.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 7-8/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

UBND tỉnh giao Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm phê duyệt danh mục hóa chất, vật tư y tế tiêu hao cần mua sắm; lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của chủ đầu tư đảm bảo quy định.

Linh Chi

Lượt xem:  1,369

Tin đã đưa