Đấu thầu cung ứng thuốc sử dụng tại các cơ sở y tế công lập
Thứ 5, ngày 19/07/2018 | 09:06 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu cung ứng thuốc 06 tháng cuối năm 2018 và cả năm 2019 sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2139/QĐ–UBND ngày 13/7/2018.

Gói thầu có tổng kinh phí thực hiện gần 1.223 tỷ đồng, do Sở Y tế làm chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 7-8/2018. Thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký hợp đồng cung ứng thuốc có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019.

UBND tỉnh giao Sở Y tế  chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng đấu thầu, Tổ chuyên gia đấu thầu; phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu; triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của chủ đầu tư đảm bảo quy định.

Linh Chi

Lượt xem:  1,713

Tin đã đưa