Hỗ trợ 300 bộ thiết bị lọc nước cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 20/07/2018 | 08:34 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa đồng ý cho phép Hội Từ thiện tỉnh tiếp nhận 300 bộ thiết bị lọc nước do Tổ chức GIBTKs tài trợ, với tổng giá trị gần 400 triệu đồng để trao tặng cho 300 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sinh hoạt tại các xã: Mà Cooih, Zà Hung, Jơ Ngây, huyện Đông Giang, trong thời gian từ ngày 30/8/2018 -30/9/2018.

UBND tỉnh giao Hội Từ thiện tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Đông Giang xét chọn các hộ gia đình được nhận thiết bị, tổ chức niêm yết công khai tại nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở xã và phối hợp với nhà tài trợ cấp phát đúng đối tượng; thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài và cam kết với nhà tài trợ; thực hiện thủ tục xác nhận viện trợ và tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ theo quy định.

Thúy Hằng

Lượt xem:  651

Tin đã đưa