Phấn đấu giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 30/07/2018 | 09:50 AM (GMT +7)
Tổng cục Thuế vừa ký Quyết định số 1048/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hành động của ngành thuế thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu kế hoạch nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế. Phấn đấu giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ, nhằm góp phần cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm 8 - 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh đó, hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục, ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đến hết năm 2018, hầu hết các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và 4...

Tổng cục Thuế yêu cầu các vụ, đơn vị tổ chức rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Thuế. Báo cáo Bộ Tài chính các phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trên cổng thông tin điện tử. Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong hệ thống xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; cụ thể hóa các nhiệm vụ thành giải pháp, đề án công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thùy Dung

Lượt xem:  395

Tin đã đưa