Danh sách Hộ gia đình nạn nhân CDDC/Dioxin Huyện Phước Sơn cần giúp đỡ
Thứ hai, ngày 06/08/2018 | 03:10 PM (GMT +7)
Hội Huyện Phước Sơn
Địa chỉ liên lạc:
Ông Trần Tiến - P.Chủ tịch HH Phước Sơn
SĐT: 0975 979 303
Họ và tên Năm sinh Hiện ở tại Hoàn cảnh gia đình
A Đạo 1990 Xã Phước Xuân dân tộc thiểu số, có vợ  và sống với cha mẹ già yếu không có kinh phí làm nhà
A Ơn 1945 Xã Phước Xuân dân tộc thiểu số, già yếu, một gia đình có 4 nạn nhân CĐDC/Dioxin
Y  Ngôn 1988 Xã Phước Xuân dân tộc thiểu số, có gia đình sống trong một gia đình có 4 nạn nhân CĐDC/Dioxin
Hồ Văn Du 1970 Xã Phước Công dân tộc thiểu số, sống với mẹ già, nhà  tạm(nhà gỗ)
Hồ Văn Sơn 1972 Xã Phước Kim  dân tộc thiểu số, sống với mẹ già, nhà tạm (nhà gỗ)
Lê Thị Hồng Hải 1977 Xã Phước Hòa dân tộc thiểu số, sinh sống trong ngôi nhà tạm, không người thân. 
Hồ Văn Song 1983 Khối 1 - TT K/Đức dân tộc thiểu số, sống với cha già, nhà  tạm(nhà gỗ)
Hồ Văn Môn 1964 Xã Phước Hiệp dân tộc thiểu số, hiện sống với chị, không nơi nương tựa.

 

HỘI NẠN NHÂN CDDC/DIOXIN TỈNH QUẢNG NAM

Lượt xem:  214

Tin đã đưa