uct
Cấp 1,5 tỷ đồng khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2017
Cấp 1,5 tỷ đồng khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2017
Thứ 4, ngày 08/08/2018 | 09:55 AM (GMT +7)
Ngày 8/8, UBND tỉnh quyết định cấp 1,5 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2017 chuyển sang năm 2018, cho các địa phương để khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 theo Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố liên quan chỉ đạo UBND các xã lựa chọn đầu tư danh mục công trình phúc lợi và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Mai Chi

Lượt xem:  148

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.