uct
Phân bổ hơn 40 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
Phân bổ hơn 40 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
Thứ 4, ngày 08/08/2018 | 10:04 AM (GMT +7)
Theo Quyết định số 2380/QĐ-UBND ban hành ngày 8/8, UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn cho các địa phương, với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng, từ nguồn vốn khác đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 và nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2017 chuyển sang năm 2018 để bổ sung nguồn vốn từ ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Để sử dụng nguốn kinh phí được cấp có hiệu quả, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định; cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương (cấp huyện, xã) để đảm bảo nguồn thực hiện các công trình, dự án theo đúng định mức, cơ cấu nguồn vốn. Định kỳ, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo theo quy định

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Văn phòng điều phối nông thôn mới theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Thúy Hằng

Lượt xem:  160

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.