uct
Phê duyệt 251 TTHC thực hiện giải quyết theo Quy trình bốn bước tại Trung tâm HCC tỉnh
Phê duyệt 251 TTHC thực hiện giải quyết theo Quy trình bốn bước tại Trung tâm HCC tỉnh
Thứ 5, ngày 09/08/2018 | 09:33 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về việc phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện giải quyết theo Quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (lần II) là 251 TTHC.

Trong đó, Sở Y tế có 82 TTHC; Sở Khoa học và Công nghệ 8 TTHC; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 39 TTHC; Sở Thông tin và Truyền thông 6 TTHC; Sở Tư Pháp 35 TTHC; Sở Tài nguyên và Môi trường 58 TTHC; Sở Xây dựng 22 TTHC; Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh 1 TTHC.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành nêu trên có trách nhiệm tổ chức, phân công cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC theo Quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai đảm bảo theo Kế hoạch số 6308/KH-UBND ngày 15/11/2017 nêu trên và kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  164

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.