uct
Nhiều chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Nghị quyết “Tam nông”
Nhiều chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Nghị quyết “Tam nông”
Thứ 5, ngày 09/08/2018 | 03:02 PM (GMT +7)
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết “Tam nông”), huyện Thăng Bình đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tập trung đầu tư hạ tầng nông thôn. Nhờ đó đã làm thay đổi diện mạo các vùng quê, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân.

Tính riêng năm 2017, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp năm 2017 là 1.739 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 4,1%. Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp: trồng trọt 35,12%, chăn nuôi 28,16%, lâm nghiệp 6,2%, thủy sản 28,2%; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt khoảng 31,2 triệu đồng/ người/năm (tăng 23,5 triệu so với năm 2008).

Huyện Thăng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực qua 10 năm thực hiện Nghị quyết "Tam nông"

Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai dồn điền đổi thửa được 6.182 ha, quy hoạch, xây dựng 09 cánh đồng mẫu, trong đó 08 cánh đồng sản xuất lúa, 01 cánh đồng sản xuất đậu phụng. Các cánh đồng mẫu sản xuất lúa qua 02 đến 03 vụ sản xuất đã cho năng suất tăng 10-15 tạ/ha. Cánh đồng đậu phụng năng suất tăng 4-5 tạ/ha.

Huyện cũng đã tiến hành quy hoạch khu chăn nuôi, khu giết mổ tập trung diện tích 141 ha; xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung nhằm từng bước giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển giống bò lai sind, lợn nái ngoại, các giống gia cầm cho năng suất cao, áp dụng mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học và xây dựng hầm biogas nên năng suất và chất lượng ngày được nâng cao.

Trên lĩnh vực khai thác thủy hải sản, đã mở rộng số lượng tàu đánh bắt vùng lộng và xa bờ với tổng cộng 657 chiếc, trong đó tàu từ 90CV trở lên 167 chiếc, sản lượng đánh bắt năm 2017 tăng 10.573 tấn so với năm 2008). Sản lượng nuôi trồng chủ yếu là tôm nước lợ, sản lượng năm 2017 đạt 2.516 tấn, tăng 1.041 tấn so với năm 2008.

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) được chú trọng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 27/30 HTX hoạt động có hiệu quả, doanh thu hằng năm của các HTX bình quân khoảng 250 triệu đồng. Trong đó có HTX Bình Đào doanh thu cao nhất 4 tỷ đồng; 02 HTX đạt tiêu chí HTX điển hình tiên tiến của tỉnh là HTX Nông nghiệp Bình Đào và HTX Nông nghiệp Bình An 2. Đã thành lập mới được 21 Tổ hợp tác và củng cố chuyển đổi được 16 HTX. 

Đặc biệt, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm chỉ đạo. Đến nay, toàn huyện có 10/21 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 47,6%, bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn là 15,62 tiêu chí/xã. Đã xây dựng được 150.23 km đường ĐH, nhất là các tuyến ĐH bức xúc, nâng tổng số km đường ĐH được bê tông xi măng và thâm nhập nhựa là 229/299 km (đạt tỷ lệ 77%); đầu tư xây dựng 30km tuyến đường ĐX, nâng tổng số km đường ĐX được bê tông ximăng và thâm nhập nhựa là 155.7 km/204.87 km (đạt tỷ lệ 76%). Phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn phát triển khá mạnh, từ năm 2009 đến nay có trên 300 km đường dân sinh được bê tông hoá, nâng tổng số đường dân sinh được bê tông hóa đạt 635/850,79km (đạt tỷ lệ 75%). 

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, địa phương đã tập thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển y tế, giáo dục, văn hóa xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,19% năm 2008 xuống còn 6,24% năm 2017, bình quân hằng năm giảm 2,3%. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm, bình quân hằng năm giải quyết việc làm được cho hơn 3.000 lao động. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 52,27%; số lao động phi nông nghiệp 58,96%.

Để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp trong thời gian tới, UBND huyện Thăng Bình cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch, tổ chức lại sản xuất, nhân rộng các mô hình hợp tác sản xuất hiệu quả. Tập trung thực hiện linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để khơi dậy, phát huy những tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn... Trong đó, chú trọng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết giữa sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất để tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.

Linh Chi

Lượt xem:  145

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.