uct
Quảng Nam triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính
Quảng Nam triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính
Thứ 6, ngày 10/08/2018 | 09:55 AM (GMT +7)
Cải cách hành chính (CCHC) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình hỏi thăm người dân đến giải quyết hồ sơ
tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

CCHC thực sự trở thành khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, được doanh nghiệp và nhân dân đánh giá tích cực. Có thể khẳng định nền hành chính của tỉnh đã có bước chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ” theo mục tiêu Nghị quyết số 03-NQ/TU đã đề ra.

Cuối năm 2016, UBND tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh). Hiện nay, Trung tâm thực hiện tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 1.336 TTHC, trong đó có 1.258 TTHC của các Sở ngành và 78 TTHC của 3 cơ quan TW là Công an tỉnh, Cục Thuế và BHXH tỉnh. Đối với các Sở ngành thuộc tỉnh đạt tỷ lệ 100% TTHC thuộc thẩm quyền đã được đưa vào giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh, người dân và doanh nghiệp không phải đến các Sở ngành để giải quyết TTHC. 100% các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm được xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, thẩm quyền, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được kịp thời cập nhật, niêm yết, công khai, minh bạch tại Trung tâm và trên Cổng dịch vụ công tỉnh. Trung tâm đã bố trí cán bộ đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình, rõ ràng, cụ thể, tạo sự yên tâm cho người dân và doanh nghiệp đến nộp hồ sơ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, đơn giản hóa TTHC và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trước khi đưa vào Trung tâm. Trong năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt danh mục 801 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ban, ngành thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định đạt tỷ lệ 27,34 %. Đầu năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 thay thế Quyết định số 3614QĐ-UBND ngày 17/10/2016 về Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh. Việc giải quyết TTHC ở mức độ 3, 4 được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại. UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về phê duyệt 365 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo Quy trình bốn bước tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh.

Trong năm 2017, Trung tâm đã tiếp nhận 51.332 hồ sơ và đã giải quyết 47.207 hồ sơ, trong đó trước và đúng hạn 46.076 hồ sơ (chiếm 97,6%) và trễ hạn 1.131 hồ sơ (chiếm 2,4%). Từ đầu năm đến nay (từ ngày 02/01/2018 đến ngày 26/7/2018), Trung tâm đã tiếp nhận 41.239 hồ sơ; đã giải quyết 38.635 hồ sơ giao xuống Bộ phận trả kết quả tập trung tại Trung tâm. Chỉ tính riêng trong tuần (từ ngày 20/7/2018 đến ngày 26/7/2018 đã tiếp nhận 1.754 hồ sơ và đã giải quyết 1.623 hồ sơ. Trong đó hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 1.557  hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 183 hồ sơ (Công Thương 37, Kế hoạch và Đầu tư 20, Tài nguyên và Môi trường 20, GTVT 106). Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 96%. Các cơ quan có tần suất giao dịch nhiều là: Công an tỉnh (522 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (282 hồ sơ), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (416 hồ sơ), Sở Tư pháp (101 hồ sơ), Sở KH&ĐT (81 hồ sơ), Sở Công Thương 162 hồ sơ).

Các sở, ngành đến nay đã cung cấp 442 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bước đầu được triển khai có hiệu quả tại Sở Công Thương. Đối với cấp huyện: Thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Thăng Bình, Phú Ninh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh cá thể; UBND huyện Tiên Phước cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký kinh doanh cá thể, thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ từ 14 tuổi trở lên, thủ tục xác định lại dân tộc; thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động internet và trò chơi điện tử công cộng; thủ tục đăng ký thang, bảng lương cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với ứng dụng CNTT trong phục vụ người dân và doanh nghiệp như Cục Hải quan vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hải quan, thực hiện tốt Hệ thống thông quan tự động, nâng cao tỷ lệ nộp thuế theo phương thức điện tử; Cục Thuế tỉnh tăng tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 100%; Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai giao dịch đóng BHXH, BHYT qua mạng Internet đến 4.015/4.356 đơn vị (tỷ lệ 92%).

Năm 2018, tỉnh Quảng Nam tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời sẽ tiếp tục triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện ở các địa phương có điều kiện theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện quy trình 4 bước bao gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả ngay tại Trung tâm với yêu cầu đảm bảo lộ trình đến ngày 31/12/2018 có tối thiểu 70% tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể như đẩy mạnh cải cách TTHC, bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp, ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới trực tiếp giải quyết TTHC; nghiên cứu lồng ghép các thủ tục có liên quan để giảm thời gian, hồ sơ và chi phí cho tổ chức, cá nhân; bố trí con người đủ năng lực, đủ thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy trình 4 bước; tiếp tục hoàn thiện các phân hệ phần mềm phục vụ hoạt động của Trung tâm HCC; thực hiện liên thông giải quyết TTHC từ cấp huyện đến cấp tỉnh để rút ngắn thời gian; triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết TTHC tại Trung tâm nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí thực hiện TTHC.

Thùy Dung

Lượt xem:  217

Tin đã đưa
Xem theo ngày :
.