Danh mục TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Sở Y tế
Thứ hai, ngày 13/08/2018 | 03:41 PM (GMT +7)
UBND tỉnh đã ký quyết định 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Trong đó, có 37 TTHC của Sở Y tế triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 03 TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Cụ thể:

TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

I

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

 

 

  1.  

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế

x

 

  1.  

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế

x

 

  1.  

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 21 Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế

x

 

  1.  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược.

x

 

  1.  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược.

x

 

II

Lĩnh vực Khám – Chữa bệnh

 

 

   6

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-265331-TT)

x

 

   7

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-265329-TT)

x

 

   8

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế (B-BYT- 279245-TT)

x

 

   9

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế (B-BYT- 279244-TT)

x

 

 

 

  10

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế (B-BYT- 279246-TT)

x

 

   11

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

   12

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trước ngày 01/01/2016 (B-BYT-279198-TT)

x

 

   13

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016 (B-BYT-279200-TT)

x

 

   14

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-184865-TT)

x

 

   15

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-185170-TT)

x

 

   16

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng (B-BYT-262878-TT)

x

 

   17

Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm (B-BYT-262874-TT)

x

 

   18

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-279217-TT)

x

 

   19

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-279218-TT)

x

 

   20

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-184880-TT)

x

 

   21

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam do thay đổi phạm vi chuyên môn; bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, (B-BYT-184872-TT)

x

 

   22

Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

   23

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền (B-BYT- 279262-TT)

x

 

   24

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền hoặc thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-185175-TT)

x

 

   25

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền (B-BYT-279223-TT)

x

 

   26

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm(B-BYT-279222-TT)

x

 

   27

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

   28

Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (B-BYT-263482-TT)

x

 

   29

Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (B-BYT-263480-TT)

x

 

III

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

 

 

   30

Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

x

 

IV

Lĩnh vực Y tế dự phòng

 

 

   31

Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

x

 

   32

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

x

 

   33

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

 

   34

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

x

 

V

Lĩnh vực Mỹ phẩm

 

 

   35

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

x

 

   36

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

x

 

   37

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

x

 

IV

Lĩnh vực Dược phẩm

 

 

   38

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

x

x

   39

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

x

x

   40

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

x

x

 

Phượng Hồng

Lượt xem:  319

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :