Danh mục TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Kế hoach và Đầu tư
Thứ 6, ngày 24/08/2018 | 11:31 AM (GMT +7)
UBND tỉnh đã ký quyết định 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Trong đó, có 13 TTHC của Sở Kế hoach và Đầu tư triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Cụ thể:

TT

Tên thủ tục hành chính

 I

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

1

Nhóm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp: công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

2

Nhóm đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

3

Nhóm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật, tăng/giảm vốn điều lệ, thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính

4

Nhóm thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: thông tin đăng ký thuế, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sang lập, thành viên góp vốn, tỷ lệ cổ phần

5

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

6

Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp

7

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

8

Thông báo mẫu dấu đối với các loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

9

Nhóm thủ tục chia, tách, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

10

Nhóm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

11

Giải thể, thu hồi, cấp lại đăng ký thay đổi nội dung theo quyết định của Tòa án

12

Thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn

 II

Lĩnh vực Đấu thầu mua sắm công

13

Đăng ký bên mời thầu, nhà thầu

 

Phượng Hồng

Lượt xem:  352

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3 ››
Xem theo ngày :