Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Thứ 6, ngày 24/08/2018 | 11:40 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung nhằm nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hiệp quốc và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc và hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017 và Quyết định số 877/QĐ- TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên các dịch vụ công thiết yếu; triển khai hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tỉnh chỉ có một Cổng dịch vụ công tập trung, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng chính quyền điện tử; triển khai nghiêm túc và hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3964/UBND-KGVX ngày 19/7/2018.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  317

Tin đã đưa
Xem theo ngày :