uct
Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật
Thứ hai, ngày 27/08/2018 | 09:32 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”.

Theo Kế hoạch, mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020, hằng năm giảm tội phạm xâm hại trẻ em từ 10%- 15%; giảm số trẻ em bị xâm hại tình dục từ 20%-30%; giảm số trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị mua bán 40%; giảm số vụ án do người chưa thành niên phạm tội từ 15%-20%; phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, cạn thiệp trợ giúp kịp thời...tiến tới giảm cơ bản tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực, bạo hành, trẻ em bị mua bán. Nâng cao tỷ lệ phát hiện, điều tra, khám phá tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trên 95%; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như giết trẻ em, hiếp dâm trẻ em...đạt 100%. Phấn đấu đến năm 2020, kiềm chế và kiên quyết không để hình thành , tồn tại những băng nhóm tội phạm do người chưa thành niên cầm đầu hoặc tham gia; 80% cấp huyện xây dựng và triển khai được mô hình “ Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, “Quản lý, giáo dục trẻ em hư, người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, trong đó 20% xã, phường trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội xây dựng được mô hình này. Giảm mức độ tái phạm của người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp các em tái hòa nhập cộng đồng và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, ban ngành và các địa phương tỏng việc bảo vệ, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển về mọi mặt. Đảm bảo 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người, bạo lực gia đình chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh, điều tra, xử lý kịp thời theo quy định.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành và các địa phương căn cứ theo chức năng của đơn vị, phối hợp với nhau tập trung triển khai các nội dung Kế hoạch đẫ đề ra đảm bảo hiệu quả. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn xã hội về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em; nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ở độ tuổi vị thành niên.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,099

Tin đã đưa
.