UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018-2019
Thứ 5, ngày 30/08/2018 | 09:23 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND.

Theo đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  gồm 91 thủ tục hành chính, cụ thể ở các lĩnh vực: Công thương (08); Giáo dục và Đào tạo (14); Lao động, Thương binh và Xã hội (01); Kế hoạch và Đầu tư (12); Nội vụ (01); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (03); Giao thông vận tải (04); Tài nguyên và Môi trường (03); Thông tin và Truyền thông (07); Tư pháp (05); Xây dựng (02); Y tế (21); Văn hóa, Thể thao và Du lịch (10).

Trường hợp các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố dự kiến cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì các dịch vụ công trực tuyến đó phải có số lượng giao dịch lớn và phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Phượng Hồng

Lượt xem:  519

Tin đã đưa
Xem theo ngày :