Phê duyệt 08 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công thương triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Thứ 3, ngày 04/09/2018 | 02:54 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018.

Theo đó, danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gồm 91 thủ tục hành chính, trong đó ở lĩnh vực Công thương có 08 thủ tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

TT

Nhóm thủ tục/Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

CÔNG THƯƠNG

Cấp tỉnh

 Lĩnh vực Thương mại quốc tế

1.

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

x

2.

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

x

3.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

x

4.

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

x

5.

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

 

x

Cấp huyện

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

6.

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu.

 

x

7.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu.

 

x

 

8.

 

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu.

 

x

 

Phượng Hồng

Lượt xem:  374

Tin đã đưa
Xem theo ngày :