uct
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
Thứ 5, ngày 06/09/2018 | 03:44 PM (GMT +7)
Sáng nay 6/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án và bàn phương hướng triển khai trong thời gian đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp

Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (cơ quan chủ trì thực hiện Đề án) cho biết, qua 5 năm triển khai (từ năm 2012-2017),  Ban Điều hành Đề án đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn đánh giá chứng nhận phù hợp, ký hợp đồng khảo sát tình hình năng suất, chất lượng của các doanh nghiệp. Đồng thời đã xem xét hỗ trợ 10 doanh nghiệp đánh giá chứng nhận 34 sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ 1 tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Phòng xét nghiệm Y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189…

Ngoài ra, Ban Điều hành Đề án cũng  triển khai hỗ trợ xây dựng áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp. Cùng với các giải pháp tuyên truyền, đào tạo xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến, Ban Điều hành Đề án cũng đã xem xét hỗ trợ 17 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, 3 doanh nghiệp áp dụng VietGap, 2 doanh nghiệp áp dụng 4 lượt công cụ cải tiến theo Kaizen 5S; hỗ trợ 4 doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiểm môi trường…

Qua tham gia thực hiện Đề án, hiệu quả về năng suất đã thể hiện rất rõ nét tại các doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ; hiệu quả về quản lý từng bước được thể hiện ở các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; hiệu quả về cải tiến đã được thể hiện tại các doanh nghiệp áp dụng công cụ Kaizen 5S; hiệu quả về xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh cũng dần thể hiện ở các doanh nghiệp áp dụng HTQLCL, đánh giá sự phù hợp. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về phong trào năng suất chất lượng trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn, trong khi đối tượng có nhu cầu hỗ trợ lớn, nên mức hỗ trợ chưa đủ để khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ mà chỉ mang tính động viên. Tại cuộc họp, các sở, ban, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp tham gia thực hiện Đề án đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới, như: xem xét điều chỉnh một số nội dung không triển khai được trong thực tiễn hoặc triển khai hiệu quả thấp sang các nội dung cần thiết hoặc triển khai có hiệu quả cao; cải thiện nâng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp; mở rộng đối tượng, ngành nghề hỗ trợ…

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục kiện toàn tổ chức Ban Điều hành Đề án theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tham mưu, phối hợp tốt với Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức định kỳ các cuộc họp đánh giá tình hình triển khai Đề án để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Đồng chí cũng thống nhất phương án triển khai Đề án giai đoạn 2 (từ năm 2018-2020) với tổng kinh phí thực hiện khoảng 9,4 tỷ đồng và đề nghị Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh phí kịp thời để triển khai Đề án đạt kết quả. Theo đó, sẽ chọn lựa 30 doanh nghiệp điển hình toàn diện tham gia giai đoạn 2; tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn về năng suất chất lượng theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú hơn; xây dựng tối thiểu 1 tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ năng lực đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh… 

Linh Chi

Lượt xem:  335

Tin đã đưa
Xem theo ngày :