Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Thứ 6, ngày 07/09/2018 | 03:31 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND về Quy chế gửi, nhận văn bản điện tử của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Quy chế này quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy chế này không áp dụng đối với việc gửi, nhận văn bản điện tử có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại Quy chế này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy.

Về nguyên tắc gửi, nhận văn bản điện tử, Quy chế nêu rõ: Việc gửi, nhận văn bản điện tử phải thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật giao dịch điện tử và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ.

Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh phải được gửi, nhận qua hệ thống văn bản và điều hành, trừ trường hợp bên gửi và bên nhận chưa đáp ứng được các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin, giải pháp kết nối, liên thông để gửi nhận văn bản điện tử.

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không phát hành văn bản giấy đến bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ trường hợp quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh và quy định của pháp luật yêu cầu phải có văn bản giấy.

Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó. Đồng thời, bên nhận phản hồi cho bên gửi được biết thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành hoặc Trục liên thông bản quốc gia để xử lý theo quy định.

Trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử phải được đảm bảo tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu. Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phảo được trình, chuyển giao xử lý sau khi tiếp nhận. Ngoài ra, văn bản điện tử cũng phải đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định.

Đặc biệt, văn bản luân chuyển trên phần mềm quản lý văn bản phải được tích hợp chữ ký số theo đúng các quy định tại Luật giao dịch điện tử và các văn bản liên quan nhằm đảm bảo tính an toàn, bảo mật, tin, cậy, xác thực của dữ liệu.

Bên cạnh đó, Quy chế này cũng quy định rõ về quy trình gửi, nhận của bản điện tử; nội dung và yêu cầu thông tin của văn bản điện tử; hạ tầng kỹ thuật...

Thùy Dung

Lượt xem:  731

Tin đã đưa
Xem theo ngày :