uct
Đại Lộc: Tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Đại Lộc: Tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Thứ hai, ngày 10/09/2018 | 09:00 AM (GMT +7)
Huyện ủy Đại Lộc vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" và công tác nhận diện, đấu tranh chống "âm mưu diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Tham dự hội nghị có gần 300 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến những vấn đề về nhận diện, đấu tranh, phòng chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, quán triệt mục tiêu, quan điểm và những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Dịp này, Đồng chí Nguyễn Công Thanh - Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, ban, ngành cần chú trọng việc học tập lý luận chính trị, cập nhật kiến thức lý luận mới, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, nâng cao trình độ lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Thúy Hằng

Lượt xem:  198

Tin đã đưa
Xem theo ngày :