Triển khai xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, ngày 10/09/2018 | 09:04 AM (GMT +7)
Chiều 7/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương về triển khai xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh Quảng Nam.

Toàn cảnh cuộc họp

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử (CPĐT), đặc biệt từ năm 2017 đến nay, Quảng Nam đã có những chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, tích cực triển khai ứng dụng CNTT, tăng cường kết nối liên thông, mở rộng thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến. CQĐT dần đi vào thực chất, đã cơ bản hoàn thành kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản 4 cấp, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Tuy nhiên, các kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu. Theo thống kê, đến nay tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a mới đạt 60%. Một số nhiệm vụ đã quá thời hạn nhưng chưa thực hiện xong, nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như đề xuất cơ chế tài chính phù hợp cho đầu tư, ứng dụng CNTT, thiết lập các hệ thống thông tin nền tảng cho phát triển CPĐT, hay việc cấp phép qua mạng điện tử mới bước đầu được triển khai, chưa có kết quả cụ thể… Thực trạng này bắt nguồn từ việc kinh phí ứng dụng CNTT tại địa phương được phân bổ nhỏ lẻ, chưa đủ nguồn lực để triển khai các hệ thống lớn dùng chung cho tất cả các đơn vị.

Trên cơ sở bám sát hiện trạng và định hướng phát triển CQĐT của tỉnh, Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông đã tư vấn thiết kế xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Nam đảm bảo tuân thủ Khung Kiến trúc CQĐT của Việt Nam và các văn bản định hướng phát triển CPĐT/CQĐT của Trung ương và của tỉnh. Theo đó, lộ trình xây dựng CQĐT tỉnh Quảng Nam được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2018-2020) sẽ tập trung xây dựng nền tảng CQĐT với các nhiệm vụ trọng tâm, như: Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Một cửa điện tử tại Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tại tại các Sở, ban, ngành, các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tích hợp, liên thông giữa các hệ thống, hướng đến hình thành kênh giao tiếp hành chính duy nhất của Chính quyền với Người dân và Doanh nghiệp; Nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo liên thông văn bản 4 cấp qua nền tảng tích hợp LGSP, và xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; Xây dựng một số hệ thống ứng dụng nghiệp vụ phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho một số sở, ban, ngành, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực: Giao thông, Đầu tư, Du lịch, Đất đai, Đăng ký kinh doanh, Cấp giấy phép xây dựng; Xây dựng các dịch vụ nền tảng, các CSDL, Danh mục dùng chung (tập trung vào các hệ thống phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ của các lĩnh vực), các hệ thống, phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ; Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ kết nối, khai thác, truy cập sử dụng các hệ thống, cơ sở dữ liệu CNTT cho các Sở, ban, ngành, các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh... Giai đoạn 2 (từ năm 2021) sẽ phát triển toàn diện CQĐT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nhấn mạnh, việc xây dựng Kiến trúc CQĐT là rất cần thiết, nhằm tăng cường khả năng kết nối, tích hợp, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng; Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư, hướng đến triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai của các cơ quan nhà nước; Nâng cao tính linh hoạt, khả năng mở rộng, phát triển về lâu dài khi triển khai các hệ thống thông tin... Đây là cơ sở đẩy mạnh phát triển CPĐT, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn thiết kế tại cuộc họp, và tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án triển khai xây dựng Kiến trúc CQĐT tỉnh, ngay trong tháng 9 này. Trên cơ sở Kiến trúc CQĐT được phê duyệt, các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai để hướng đến việc hình thành một hệ thống CNTT chung cho toàn tỉnh, tối ưu về nguồn lực đầu tư và hiệu quả mang lại.

Linh Chi

Lượt xem:  677

Tin đã đưa
Xem theo ngày :