uct
Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức
Tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức
Thứ 6, ngày 14/09/2018 | 09:57 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương; thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên lên cán sự, từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên năm 2018.

Việc tổ chức thi nâng ngạch nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đảm bảo cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; lựa chọn được viên chức đang xếp lương ở ngạch, bậc công chức hành chính có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với chức danh cao hơn chức danh hiện giữ.

Công chức được các cơ quan, đơn vị cử dự thi nâng ngạch, thăng hạng khi có khả năng đảm nhận hoặc làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật. Người dự thi còn phải có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng cao hơn vị trí công tác hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn. Đặc biệt, công chức phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm: bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6.10.2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng cán bộ, công chức. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức theo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15.3.2010 của Chính phủ đối với cán bộ, công chức. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. Các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch dự thi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Bản sao quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch chính thức; các quyết định thay đổi ngạch (nếu có); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hiện giữ; quyết định lương hiện hưởng (được cơ quan có thẩm quyên chứng thực). Đối với công chức thuộc đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học: bổ sung các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ khác có liên quan được cấp có thẩm quyền chứng thực để làm cơ sở xác định được miễn thi.

 

Hồ sơ đăng ký dự thi đựng vào một bì riêng có kích thước 250 x 340 x 5mm, gửi về Sở Nội vụ để thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch, thăng hạng. Thời gian tổ chức thi dự kiến vào quý IV-2018.

Phượng Hồng

Lượt xem:  533

Tin đã đưa
Xem theo ngày :