Quảng Nam: Ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị giai đoạn 2018-2023
Thứ 4, ngày 19/09/2018 | 02:27 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023.
 

Ảnh minh họa

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm, năng lực quản lý của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý chợ, siêu thị, và ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh ATTP của các doanh nghiệp, hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ, siêu thị trong; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan liên quan việc bảo đảm ATTP nói chung và ATTP tại các chợ, siêu thị nói riêng.

Theo đó, giai đoạn 2018-2020, phấn đấu 85% đối tượng là người quản lý và 75% đối tượng là các tiểu thương sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị có kiến thức về ATTP; 100% chợ hạng 1, 90% chợ hạng 2, 80% chợ hạng 3 có các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện cam kết đảm bảo ATTP và 100% siêu thị trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Giai đoạn 2021-2023, phấn đấu 100% đối tượng là người quản lý và 90% đối tượng là các tiểu thương sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị có kiến thức về ATTP; 100% các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm thực hiện cam kết đảm bảo ATTP và 100% chợ, siêu thị trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Về xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP, giai đoạn 2018-2020 phấn đấu đạt 100% chợ hạng 1 và 50 % chợ hạng 2 trở thành chợ đảm bảo ATTP. Giai đoạn 2021-2023 có 100% chợ hạng 2 và 20% chợ hạng 3 trở thành chợ đảm bảo ATTP.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về ATTP cho cán bộ quản lý nhà nước về ATTP, cán bộ quản lý chợ và các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ. Công khai thông tin cho người dân biết để “tẩy chay” các cơ sở sản xuất không đảm bảo ATTP. Tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý chợ, xem đây là điều kiện quan trọng, không thể thiếu để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và thương nhân kinh doanh tại chợ, siêu thị. Tổ chức cho cán bộ quản lý chợ, siêu thị đi khảo sát thực tế công tác ATTP tại một số chợ trong và ngoài tỉnh. Đầu tư thiết bị kiểm tra nhanh thực phẩm cho Ban Quản lý chợ, siêu thị. Hình thành các điểm kiểm soát ATTP tại chợ hạng 1, siêu thị trên địa bàn tỉnh.
Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch; Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc kinh doanh thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa lưu thông trong phạm vi chợ, siêu thị; xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban Quản lý chợ, siêu thị; cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý tại các chợ, siêu thị; Nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP theo Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án Mô hình chợ thí điểm đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh…

 

Linh Chi

Lượt xem:  501

Tin đã đưa