Thành lập Đoàn Giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại tuyến huyện năm 2018
Thứ 4, ngày 19/09/2018 | 03:25 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Đoàn Giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại tuyến huyện năm 2018 do ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn.
 

Ngoài ra, còn có Phó Trưởng đoàn thường trực là ông Nguyễn Cam, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế; các Phó Trưởng đoàn, gồm: ông Nguyễn Đây, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế; ông Nguyễn Quang Lâm, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương; ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 08 thành viên.

Đoàn Giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại tuyến huyện năm 2018 có nhiệm vụ: Giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại tuyến huyện năm 2018 tại 05 huyện: Đại Lộc, Tây Giang, Quế Sơn, Phú Ninh, Tiên Phước; Triển khai công tác giám sát an toàn thực phẩm theo nội dung Kế hoạch số 1156/KH-BCĐLNVATTP ngày 27/7/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam về việc giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại tuyến huyện năm 2018. Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở thực phẩm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; chỉ định việc lấy mẫu và các chỉ tiêu kiểm nghiệm (nếu cần thiết); tổng hợp kết quả giám sát, đề xuất, kiến nghị biện pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  480

Tin đã đưa